Algemene gegevens

&

A l g e m e n e  g e g e v e n s:

Ik ervaar dat er een negatieve bezwering over mij is uitgesproken. Wat kan ik doen ?

U kunt desgewenst een kijksessie - Reading bestellen zodat we een reading - kijksessie kunnen houden. Daarna kunnen wij u onze bevindingen laten weten en u adviseren wat de beste weg is om de situatie te veranderen.

Ik heb last van geesten of spoken in mijn leef of werkomgeving. Wat kan ik doen ?

Met de juiste rituelen kunnen we uw omgeving reinigen en u adviseren zodat in de toekomt geesten, spoken [entiteiten] of demonen u niet meer hinderen en lastigvallen. Entiteiten zijn energieen van overleden mensen.

Waarschuwing om te bellen met 0900 nummers en oplichters uit Nigeria, Ghana en Nederland!

Helaas zijn er mensen die misbruik maken van u, uw angsten, twijfels en goedgelovigheid. U kent de advertenties in [Lokale] bladen en op het internet die u bang maken en van alles beloven. Meestal zijn dit advertenties van georganiseerde oplichters en bendes uit Nigeria en Ghana. Ga hier alstublieft niet mee in zee. Hun enige drijfveer is om u zoveel mogelijk geld afhandig te maken. U kunt simpel e.e.a. controleren door het I.P. nummer van degene die u mailt te checken. Wees alert en voorzichtig.

Waarschuwing Nederland:

Een ex klant heeft onze websites gekopieerd en werkt o.a. onder de naam Angelworld. Zij was een sexwerker bij een 0900 nummer. Zij en haar ex man - een afgekeurde electricien werken met 'n laptop vanuit de keuken.. Een zogenaamd [kruiden] advies kost vanaf Ä 220.00. Zij is een Belgische en hij Nederlands. Wij hebben diverse aangiftes gedaan tegen deze oplichters. Laat u niet misleiden door dit op geldbeluste stel.!

Negatieve energieen beinvloeden mijn leven. Wat kan ik doen ?

Het gevoel dat negatieve energieen uw leven beinvloeden kan voortkomen uit een depressie, burn-out of door bijwerkingen van medicijnen. Als dit bij u niet het geval is kunnen wij tijdens een consult uw problemen bespreken en een plan van aanpak voor u maken.

Ik mail u steeds maar krijg geen reactie...

Hoewel wij altijd reageren op een e-mail,- reageren wij niet op onbeschofte en niet correcte e-mail. Een mail is geen app. Wij besteden veel tijd in het reageren op vragen. Als iemand niet de moeite neemt om ons correct te benaderen dan besteden wij onze tijd en energie niet aan deze persoon. Als u niet weet hoe u een correcte mail schrijft dan kunt u dat hier even bekijken.

Mijn bedrijf heeft last van negatieve invloeden waar ik geen vat op krijg. Wat kan ik doen ?

U kunt een consult bestellen op locatie of in de studio. Wij analyseren, onderzoeken en geven u daarna advies en, indien gewenst, een plan van aanpak.

Ik slaap slecht, heb last van nachtmerries en functioneer niet goed. Wat kan ik doen ?

Het is mogelijk dat uw bed op een geopathogene stoorzone [aardstraal] staat. U kunt in een andere kamer gaan slapen of het bed verplaatsen. Als dit niets oplost dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tijdens een bezoek op locatie kunnen wij bepalen of er andere negatieve energieen aanwezig zijn zoals benkerlijnen, currylijnen, hartmannlijnen, leylijnen of andere energievormen. De kosten voor een bezoek zijn afhankelijk van de locatie in Nederland. Wij vragen u bij het maken van een afspraak een aanbetaling te doen. Afhankelijk van de locatie krijgt u van tevoren een offerte. Als u zich niet kunt vinden in de offerte dan storten wij uw aanbetaling binnen 2 werkdagen terug op uw rekening.

Ik zou meer liefde en geluk in mijn leven willen hebben.

Wij maken krachtige en positieve mantra's die we gebruiken tijdens de sessies - rituelen.

Welke informatie heeft u nodig om een bezwering te realiseren ?

Als u een bestelling plaatst kunt u aangeven voor wie de bezwering is en wat uw wensen zijn met betrekking tot de bezwering. Uw wensen worden vertrouwelijk behandeld en wij garanderen uw privacy.

Heeft u persoonlijke informatie nodig over degene voor wie de bezwering is ?

Goede informatie is natuurlijk welkom. U kunt beknopt aangeven wat u weet. Daarnaast doen wij altijd onderzoek naar de persoon die de bezwering gaat ontvangen.

Ik heb spijt van mijn opdracht voor een bezwering. Kan ik de bezwering ongedaan maken ?

Dat kan. Als u de bezwering wilt laten opheffen dan kunt u via de bestelpagina een opheffing van de bezwering bestellen. De ontvanger ontvangt dan per aangetekende post een speciaal document met daarbij diverse gezegende voorwerpen die positief werken en de bezwering neutraliseren.

Komt uzelf uit Afrika, Suriname, Brazilie, Haiti of Cuba ?

In de studio is een gezegende Nederlandse Sjamaan werkzaam. Hij werkt samen met een Sjamaan uit Lhasa, Tibet. Samen verzorgen zij uitsluitend de witte magie sessies en rituelen. Voor de zwarte magie is een Sjamaan uit Benin beschikbaar.

Hoe en waarom kunt u Voodoo uitvoeren en - of zwarte en witte magie ?

De initiatiefnemer de Voodoo Studio is vanaf zijn zesde levensjaar helderziend, helder voelend en -ruikend. Omdat op jonge leeftijd negatieve invloeden overheersend zijn door hun kracht kon hij zeggen wie er ziek was, wat er aan de hand was en wie spoedig zou overlijden. Adviezen die hij gaf werden helaas dikwijls als onzin afgedaan. Vanaf zijn jeugd magnetiseerde hij mensen en deed spirituele genezingen. In 1988 werd hij verkozen tot beste magnetiseur van Nederland. Hij studeerde hypnotherapie en praktiseerde in Rotterdam, Londen en Amsterdam als magnetiseur en paranormaal genezer. De kennis van rituelen en gebruiken deed hij op gedurende 42 jaar reizen en het bestuderen van lokale tradities. Dikwijls verbleef hij voor langere periodes in een tempel. Van Monniken, Medicijnmannen en Sjamanen leerde hij de rituelen en geheimen van het Sjamanisme. Hij ontving als eerste buitenlander buiten Thailand de zegeningen om mantra's te schrijven en mensen te zegenen. Het positief of negatief aanwenden van rituelen hoort volgens hem bij het leven. Net als ademen. Karma is uiteindelijk karma. Een deel van de inkomsten gaat naar kleinschalige goede doelen.

Drie werelden

Morgen heeft geen geheugen: Er zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de midden wereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen reizen naar de bovenwereld als een vogel.

In de studio houden wij altijd een kijksessie voordat wij iemand adviseren. Daarna kunnen we integer en zorgvuldig adviseren. Soms kunnen we niet helpen. Soms wel. Ons uitgangspunt,- de basis is altijd liefde en zuiverheid. Voor het leven. Voor u. Om te kunnen vliegen. En als u dat niet kunt dan leren wij u dat met liefde. Zodat morgen een mooie uitdaging zal zijn..

Waarom rekent u geld voor uw werkzaamheden ?

De prijzen die wij hanteren zijn redelijk te noemen als u kijkt naar het resultaat en de tijd die het vergt om een en ander te bewerkstelligen. Sommige rituelen herhalen wij, indien nodig, elke week. U bent hier niet bij aanwezig, maar u zult de werking hiervan ervaren. De inkomsten dekken de vaste lasten en kosten die we maken. In sommige gevallen doen wij een beroep op externe specialisten die we moeten betalen.

Gebruikt u de duivel tijdens uw werk ?

Wij zullen nooit de duivel gebruiken bij rituelen. Wij werken met de kracht van de elementen, geheime mantra's, spreuken, objecten en materialen. Tevens ontvangen wij hulp van voorouders en welwillende entiteiten.

Kunt u door een bezwering,- als ik dat zou willen, iemand ziek maken of laten overlijden ?

In principe zou dat kunnen maar dat zouden wij nooit doen. Wij houden ons aan de afgelegde eed, ethische regels en de wet.

Ik ben een gelovig mens. Werkt Voodoo dan wel voor mij ?

Voodoo is geschikt voor iedereen. Ongeacht ras, religie of overtuiging.

Tarot Advies

De studio krijgt regelmatig de vraag of er ook een alternatief is voor een fotoreading - Kijksessie. Als u ook deze vraag heeft dan verwijzen wij u graag door naar de beste Tarot praktijk van Nederland. Nathalie Kriek is een autoriteit binnen dit vakgebied. U kunt haar website via deze link https://www.nathalie-kriek.nl/tarotconsulten/ bezoeken.

Kan ik u bellen ?

De studio heeft een telefoonnummer. Het nummer staat op de website. Om misverstanden, miscommunicatie en eindeloze gesprekken te voorkomen reageren wij uitsluitend per e-mail. Dan is alles ook duidelijk voor u,- en voor ons omdat het beschreven is. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw vragen. Tijdens onze werkzaamheden kunnen wij dikwijls de telefoon niet opnemen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Kan ik garantie krijgen op een bezwering of ritueel?

Een garantie op spirituele magische rituelen en ceremonien kunnen wij helaas niet geven. Er is niemand in de wereld die dat kan doen. Door onze ervaringen kunnen wij wel zeggen dat de Voodoo Studio niet voor niets de bekendste studio van Europa is. Wij behalen goede resultaten met wat we doen.

Angsten en extreme stress kunnen bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen veroorzaken. Dit komt regelmatig voor en is niets om u voor te schamen. Er is hulp voor u!

Het kan voorkomen dat mensen ons benaderen omdat ze ervaren dat geesten, spoken of entiteiten hun lastig vallen vallen en leven onmogelijk maken. Soms is hier absoluut geen sprake van maar door stress en een depressie kunnen mensen soms dingen en zaken waarnemen die er niet zijn. Als wij dit constateren dan verwijzen wij u, als u hierin toestemt, -  naar de huisarts, een vertrouwensarts of gespecialiseerde arts. Een verwijzing is altijd vertrouwelijk en wij gaan integer om met uw klachten, vragen en verwachtingen.  Stemmingsstabiliserende middelen kunnen u helpen om deze moeilijke periode door te komen. De kosten voor verwijzingen worden gedekt door uw verzekering.

Op toegang tot en gebruik van alle sites van de Voodoo Studio zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright©voodoostudio.nl. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de Voodoo Studio en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna genoemd De Studio, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Als u van mening bent dat er op de site inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, afbeeldingen of andere materialen neem dan contact met ons op via het contactformulier o.v.v. rechten. Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciŽle, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciŽle doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door De Studio. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.  Copyscape Premium  scant  24 / 7 het World Wide Web [ Internet ] om  de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen  van de Studio  24 / 7 te beschermen.

De Studio adviseert: Denk na voordat u een klik rechts maakt en voor opslaan kiest. En daarna enig merk van  De Studio gaat pubiceren op uw  - een website. Toegekende claims van De Studio worden gepubliceerd via social media en traditionele media. Na aftrek van de [ Gepubliceerde ] juridische kosten wordt - Worden  de toegekende [ Gepubliceerde ] claim - claims - bedragen overgemaakt  - [ Op verzoek van de Studio aan de rechtbank ] toegewezen aan kleinschalige, - Uitsluitend door vrijwilligers gerunde goede doelen.  In de meeste gevallen is dit een dierenasiel of een initiatief - Ondersteuning - Begeleiding bij het overgaan.

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De Studio, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site en deze disclaimer op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel De Studio ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat de Voodoo Studio verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Uw persoonlijke (NAW-)gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Om uw privacy te kunnen waarborgen worden uw persoonlijke gegevens versleuteld getransporteerd en bewaard, waardoor deze voor derden onleesbaar zijn. Het raadplegen van uw gegevens via internet geschiedt via een beveiligde (SSL) verbinding.

Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De Voodoo Studio hanteert het privacyreglement op basis van de Wet  Persoonsregistraties. De Studio registreert uw persoonsgegevens en neemt deze op in een bestand, om daarmee de overeenkomst die met u is aangegaan na te kunnen komen en uw orderstatus bij te kunnen houden.

Wij nemen de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een versleutelde wijze op in een bestand. De gegevens zijn daarmee onleesbaar voor derden. De persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn zullen nooit ter inzage aan derden worden gegeven of voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Het privacyreglement omvat het recht op inzage, waarmee u heeft het recht heeft om alle gegevens in te zien die over u worden bijgehouden; het recht op een kopie van deze gegevens; het recht op verbetering van onjuiste gegevens; het recht op aanvulling van ontbrekende gegevens; het recht op verwijdering en vernietiging van (overbodige)gegevens.

De Studio verkoopt uw gegevens niet. De Studio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij De Studio. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven mogen derden uw gegevens wel inzien. Hierop vormen de volgende situaties een uitzondering: Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar; een curator of mentor, als zodanig benoemd door een rechter; een vertegenwoordiger, als zodanig schriftelijk vastgelegd; een belangenbehartiger of nabestaande, wanneer vaststaat dat dit in het belang van de betrokkene is.

De Studio plaatst geen Cookies. 

Wij versturen uitsluitend per Tracktrace post en berekenen geen verzendkosten.

Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 worden ontvangen worden binnen 3 dagen verwerkt. Bestellingen worden binnen vijf dagen verzonden. De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Als u een bestelling plaatst ontvangt u direct na verzending van uw bestelleng per mail de Track trace code zodat u het pakket kunt volgen.

Meestal heeft u de bestelde artikelen binnen vijf werkdagen in huis. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

Bestellingen en producten die wij digitaal aanleveren en die u betaald met Paypal genieten geen kopers bescherming.

De administratieve gegevens van De Studio strekken tot volledig bewijs, tenzij de cliŽnt het tegendeel bewijst.

Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Een garantie op spirituele magische rituelen en ceremoniŽn kunnen wij helaas niet geven. Er is niemand in de wereld die dat kan doen. Door onze ervaringen kunnen wij wel zeggen dat de Voodoo Studio niet voor niets de bekendste studio van Europa is. Wij halen goede resultaten met wat we doen.

Voordat een bestelling geplaatst kan worden heeft u kennis genomen van deze disclaimer en dient u hiermee akkoord te gaan.